Mårhund funnet på Finnmarksvidda


Oppdatert: 02.10.2007

Norges femte dokumenterte mårhund ble drept av en hund sentralt på Finnmarksvidda lørdag 22. september. Det var ved Bjørnefjell, noen kilometer nord for Øvre Anarjohka nasjonalpark, i Kautokeino kommune, at den unge mårhunden ble påtruffet. Den vil med det første bli sendt til Veterinærintituttet i Trondheim for nærmere undersøkelser.

  Mårhund Finnmark - Copyright: Oddleif Nordsletta
Mårhunden som ble funnet på Finnmarksvidda ser ut til å være et ungt dyr som veide 2,7 kg.
Foto: Oddleif Nordsletta/SNO.

Med dette funnet er mårhund med sikkerhet kun påtruffet fem ganger her i landet. Enkeltindivider ble funnet i 1983, 1988 og 1997 i Finnmark og i februar i år ble en påkjørt i Skibotn i Troms.

Det er ikke ønskelig at mårhund skal etablere seg i Norge, det er derfor jakttid på arten hele året her i landet.

For nærmere informasjon og kommentarer, se hovedoppslaget på DNs nettside.

Oppdatert: 02.10.2007