Ingen ulovligheter avdekket under elgjaktoppsyn i Østerdalen


Oppdatert: 28.09.2007
Statens naturoppsyn (SNO) gjennomførte, i samarbeid med politiet, en større kontrollaksjon i deler av Åmot og Stor-Elvdal kommuner de to første dagene i elgjakta, 25. og 26. september. Fokuset var særlig retta mot motorferdsel i utmark, jaktutøvelse og annen aktivitet i verneområdene. I tillegg gjennomførte politiet kontroll med bl.a. promille og transport av våpen. Aksjonen avdekket ingen forhold som blir anmeldt.
Hemmeldalen - Svartåsfjellet nr - Copyright: Erik Ydse
Kontrollaksjonen i Hedmark hadde spesiell fokus på Svartåsfjellet og Hemmeldalen naturreservat. Foto: Erik Ydse.

 

Kontrollen var denne gangen avgrenset til Åmot og Stor-Elvdal kommuner, mellom Hovda og Imsdalen, vest for Glomma. Det var spesielt fokus på Hemmeldalen, landets største naturreservat, samt Svartåsfjellet naturreservat. Fra forvaltningsmyndighetene og andre brukere av området er det framkommet behov for ekstra oppsyn, spesielt i forhold til motorisert ferdsel. Under denne aksjonen ble det imidlertid ikke oppdaget noen regelbrudd av slik karakter at de anmeldes. Det ser ut til at den første del av elgjakta og siste del av villreinjakta, gjennomføres slik det bør forventes av ansvarsbevisste jegere.

Som jeger må man forholde seg til et relativt stort sett av lover og regler i forbindelse med jaktutøvelsen, og jakt i vernede områder medfører ytterligere krav til regelkunnskap. Tilgangen på ulike typer kjøretøy for transport og forflytning under jakta er sterkt økende, men det er strenge krav til bruken av disse i utmark. Motorisert ferdsel på barmark lager spor det kan ta flere tiår å lege og ulovlig kjøring straffen hard hvis det blir oppdaget, ofte med bøter i størrelsesorden 8 – 10.000 kr.

 

 

Kontaktperson:
Erik Ydse
SNO Kvikne 
mobil: 480 51 578

 

Oppdatert: 28.09.2007