Sju nytilsatte i SNO


Oppdatert: 27.07.2007
Tilsettingen i seks nyopprettede stillinger, fire naturveiledere og to naturoppsyn for Reinheimen nasjonalpark er ferdigstilt. Stillingene vil bli besatt fra begynnelsen av oktober. I tillegg er også en stilling med rovviltoppgaver og naturoppsyn i utvalgte verneområder i Oppland besatt.
I forbindelse med etableringen av to villreinsenter i Norge, ett på Skinnarbu i Tinn kommune og ett på Hjerkinn på Dovre, har SNO tilsatt fire naturveiledere. Ved Villreinsenter sør, på Skinnarbu, er Wivi Andersen og Tina Dahl tilsatt, og på Villreinsenter nord Espen Rusten og Heidi Ydse tilsatt som naturveiledere. De vil starte i jobben i begynnelsen av oktober og vil delta i etablderingsarbeidet av villreinsentrene i tillegg til å bidra i utviklingsarbeidet av naturveilederoppgavene i SNO. Wivi Andersen (37) kommer nå fra stillingen som lensmannsbetjent ved Tokke lensmannskontor, og Tina Dahl (32) kommer nå fra en rådgiverstilling ved Universitetet i Tromsø. Espen Rusten (31) er nå i en stilling i Dovre Fjellstyre, og Heidi Ydse (36) er nå daglig leder ved nasjonalparksenteret på Kvikne.

Kontor SNO Skinnarbu
To av naturveilederstillingene vil bli lokalisert til Villreinsenter sør, på
Skinnarbu i Tinn kommune, Telemark. Foto: Knut Nylend.

I to nyopprettede stillinger med hovedfokus på naturoppsyn i Reinheimen nasjonalpark er Thomas Rødstøl og Per Olav Haugen tilsatt. De blir lokalisert henholdsvis på Åndalsnes og i Skjåk, og tiltrer stillingene i begynnelsen av oktober. Til disse stillingene vil det også bli lagt oppgaver knyttet til verdensarvområdet i Geiranger. Thomas Rødstøl (31) er i dag tilsatt som maljøvernleder i Rauma kommune, mens Per Olav Haugen (37) er naturoppsyn i Skjåk kommune.

En stilling lokalisert på Dombås med rovviltoppgaver i Oppland samt naturoppsyn i Rondane nasjonalpark og enkelte mindre verneområder har vært ledig. Mogens Lorentzen (63) har vært engasjert som vikar i stillingen siste år, og er nå fast tilsatt.

Kontaktperson:
Anne Berit Pettersen, 976 62 860

Oppdatert: 27.07.2007