Finnmarkseiendommen kjøper tjenester fra SNO


Oppdatert: 04.07.2007
En ny samarbeidsavtale åpner for at Finnmarkseiendommen (FeFo) kjøper tjenester fra Statens naturoppsyn (SNO). SNO skal dermed blant annet utføre kontroller knyttet til jakt og fiske på vegne av en av landets største grunneiere. Ordningen har sin bakgrunn i forarbeidene til Finnmarksloven, som ble vedtatt i 2006.
Direktørene i Finnmarkseiendommen og SNO signerer samarbeidsavtalen - Copyright: DN 
Direktør Kai Erik Tørdal i Statens naturoppsyn (t.v.) og direktør Jon Meløy i Finnmarkseiendommen signerer samarbeidsavtalen.

1. juli 2006 overtok Finnmarkseiendommen fra Statskog SF grunnbokshjemmelen til ca. 96 prosent av arealet i Finnmark. Finnmarkseiendommen har ansvaret for å forvalte disse områdene på vegne av befolkningen i Finnmark.

Finnmarkseiendommen og SNO inngikk avtalen 3. juli 2007 - Copyright: DN 
Avtalen om tjenestekjøp som nå er
inngått skal gjelde ut 2009.
Finnmarkseiendommen har imidlertid begrenset mulighet til å utføre de kontroll- og tilsynsoppgavene som er nødvendige i utmarka. Allerede i forbindelse med overtakelsen av arealene, ble derfor paragraf 2 i "Lov om statlig naturoppsyn" endret. Endringen innebar en åpning for at Finnmarkseiendommen som grunneier kunne kjøpe statlige kontroll- og tilsynstjenester etter nærmere avtale.

3. juli 2007 ble en avtale om slikt tjenestekjøp signert. Avtalen innebærer at Statens naturoppsyn skal ivareta enkelte av grunneierens interesser, som for eksempel kontroll av jakt- og fiskekort. Dette er oppgaver SNO vil løse i tillegg til hovedoppgavene som tilsyn og innsamling av data for miljøforvaltningen, samt å drive informasjon til publikum.

Den nysignerte avtalen mellom Finnmarkseiendommen og SNO er en rammeavtale, mens detaljene skal avtales fra år til år. Rammeavtalen skal i første omgang gjelde til 31.12.2009.

Kontaktpersoner:

  • Direktør Jon Meløy, Finnmarkseiendommen (FeFo), tlf. 482 12 386
  • Direktør Kai Erik Tørdal, Statens naturoppsyn (SNO), tlf. 902 00 114

 

Oppdatert: 04.07.2007