Barske Glæder ved Norsk Fjellmuseum - Jotunheimen Nasjonalparksenter i Lom!


Oppdatert: 21.03.2007
Vinterfestivalen Barske Glæder vart arrangert for 4. gong fredag 16. mars. Det var 5. klassingane i Vågå, Lom og Skjåk som deltok på forskjellige aktivitetar denne dagen. Taugbane/tyrolertravers over elva var vel det elevane var mest spent på.

Tyrolertravers over elva i Lom - Copyright: Naturopplevingar
Tyrolertraversen over elva ved Fjellmuseet i Lom, var av de mest populære aktivitetene for 5.klassingene under vinterfestivalen Barske Glæder. Foto: Natur Opplevingar AS.

SNO stilte med lavvo der elevane lærte seg å spikke pinnar, steike pinnebrød, drakk varm saft og koste seg rundt bålet. Lom fjellstyre hadde ansvar for bål, der elevane lærte å lage to forskjellige typar bål. Jotunheimen Reiseliv viste film og hadde omvisning på Norsk Fjellmuseum. Natur Opplevingar AS sto for taugbane/tyrolertravers over elva Bøvra, der elevane tok seg over elva i ei taugbane. Museet i Nord - Gudbrandsdalen  laga deig til pinnebrød og hjelpte elles til der det var behov. 

Steking av pinnebrød og pølser - Copyright: Naturopplevingar
Pinnebrød og pølser var populær kost i SNOs lavvo under vinterfestivalen. Foto: Natur Opplevingar AS.

Det vart totalt 97 elevar frå desse 3 kommunane på aktivitetsdagen. Arrangementet har allereie fått gode attendemeldingar frå lærarar og foreldre. Det er ein fin måte å få til godt samspel mellom elevar og lærarar frå forskjellig skuler, samt at elevane får eit positivt forhold til Norsk Fjellmuseum - Jotunheimen Nasjonalparksenter og dei som arbeider der.

Norsk Fjellmuseum - Copyright: Norsk Fjellmuseum
Vinterfestivalen Barske Glæder ble arrangert ved Norsk Fjellmuseum - Jotunheimen Nasjonalparksenter i Lom. Her med Lomsegga i bakgrunnen. Foto: Norsk Fjellmuseum.

Arrangementet Barske Glæder starta med eit fjelltelemarkrenn som vart arrangert helga før, laurdag 10. mars. Der var alle grunnskuleelevar frå Lom, Skjåk og Vågå invitert. Dette vart og eit vellukka arrangement.

Oppdatert: 21.03.2007