Nå kommer SNO-stillingene for Reinheimen


Oppdatert: 16.03.2007
Statens naturoppsyn har nå lyst ut to stillinger som skal ha oppsynsansvaret for den nyopprettede Reinheimen nasjonalpark. Etter pålegg fra Miljøverndepartementet blir stillingene lokalisert i Rauma og Skjåk kommuner. SNO har i tillegg lyst ut en stilling med kontorsted på Dovre, som får rovviltoppgaver i Oppland som sentralt arbeidsfelt.
Grønvatnet, Reinheimen - Copyright: Esben Bø
Utsikt over Grønvatnet som ligger ved fylkesgrensa mellom Oppland og Møre & Romsdal, vest i Reinheimen nasjonalpark. Foto: Esben Bø.

Det er tre nyopprettede stillinger SNO nå har lyst ut, med kontorsted henholdsvis i Rauma, Skjåk og Dovre kommuner. To av stillingene, Rauma og Skjåk, er lagt til Nasjonalparkseksjonen i SNO, og vil ha få hovedfokus på Reinheimen nasjonalpark. I tillegg vil de også få oppgaver knyttet til andre verneområder i distreiktet der Geiranger-Herdalen verdensarvområde er sentralt.

Den tredje stillingen er lagt til Rovviltseksjonen i SNO, og får skadedokumentasjon og bestandsregistrering i Oppland fylke som viktigste oppgaver.

Nærmere opplysninger med full utlysningstekst og søknadsrutiner finner du under ledige stillinger.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Anne Berit Pettersen, tlf 73 58 09 23
Seksjonssjef nasjonalpark: Kari Kveseth, tlf 73 58 09 38
Seksjonssjef rovvilt: Kjartan Knutsen, tlf 73 58 09 33

 

 

 

Oppdatert: 16.03.2007