Fem ynglinger av fjellrev i 2006


Oppdatert: 29.01.2007
Fem fjellrevkull ble registret av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge i 2006, alle i Finnmark. Dette er betydelig lavere enn i 2005, da det ble registrert 21 kull.  Årsaken til at alle valpene ble født i Finnmark var at det kun var dette fylket som hadde god nok tilgang på smågnagere i fjor. Kullene inneholdt to til fire valper, totalt 13 valper.

Fjellrev 3 unger (458 x 239) - Copyright: Olav Strand, NINA
Foto: Olav Strand

Fra Troms og sørover var det et bunnår i forhold til smågnagere i fjellet. Kullene i Finnmark er fordelt slik:

Område 

Antall kull 

Varangerhalvøya

3

Ifjordfjellet

 1

Reisa-Nord

 1

SNO utførte i alt 328 kontroller på 239 forskjellige fjellrevhi.  Det ble registrert 16 nye fjellrevhi. Totalt er nå 524 sikre fjellrevhi registret i den nasjonale hibasen.    

Les mer om overvåkning av fjellrev generelt med mulighet til å laste ned Overvåkingsrapport for 2006 (NINA Rapport 215).


Kontaktperson i SNO:
Jørund T. Braa, tlf. 73 58 09 35

Oppdatert: 29.01.2007