Naturveiledere til SNO


Oppdatert: 12.01.2007
Fire nyopprettede stillinger som naturveiledere er nå lyst ut i SNO. De skal bli en del av bemanningen ved to villreinsenter som er under etablering i Tinn og Dovre kommuner. Miljøvernminister Helen Bjørnøy foretar i dag, 12. januar, den formelle åpningen av Norsk Villreinsenter sør på Sinnarbu i Tinn kommune.
Kontor SNO Skinnarbu
Det er på Hardangervidda nasjonalparksenter på Sinnarbu ved Møsvann i Tinn kommune at Norsk Villreinsenter sør skal etableres.

Naturveiledere er en ny type stillinger i SNO, som vil ha hovedfokus på naturformidling, veiledning og kursvirksomhet. Tradisjonelt har dette vært en viktig oppgave for naturoppsynet i andre europeiske land, spesielt knyttet til nasjonalparkene. Det er først nå det er blitt en prioritert statlig oppgave her i landet, i første omgang knyttet til de to villreinsentrene som skal etableres i Tinn og på Dovre.

Fra starten vil det bli etablert fire stillinger ved hvert av de to sentrene, to naturveiledere tilsatt i SNO og en daglig leder og en fagkonsulent tilsatt i Stiftelsen Norsk Villreinsenter. I tillegg til dette har SNO allerede tilsatt to naturoppsyn med hovedansvar for Hardangervidda nasjonalpark med kontorsted på Skinnarbu ved Møsvann. Norsk Villreinsenter nord er planlagt lagt til Hjerkinn, på Dovre, hvordan lokaliseringen blir i startfasen er foreløpig uavklart, men SNO har i dag lokalkontor på Dombås med tre ansatte.

Utdypende informasjon finnes på følgende nettsider:

Kontaktperson:
Jostein Sandvik 73 58 09 27 / 917 93 867

Oppdatert: 12.01.2007