7000 i bot for å avlive knoppsvane med høygaffel


Oppdatert: 21.11.2006
SNO Stavanger  anmeldte i vår en gardbruker for inhuman og ulovlig avliving av knoppsvane på Jæren, i Sola kommune. Alle svaner har vært fredet i Norge i over 100 år og det forelå ingen søknad eller tillatelse til skadefelling, og i tillegg skjedde avlivingen med høygaffel. Mannen er nå bøtelagt og har vedtatt et forelegg på 7000 kroner. 
Knoppsvane drept Jæren 2006 - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Knoppsvanen ble avlivet med høygaffel 17. mai 2006. Foto: Knut Henrik Dagestad

Den 17 mai i år så flere turgåere en mann jage 5 knoppsvaner som beitet på en eng ved et naturreservat i Sola kommune, på Jæren. Mannen brukte en høygaffel til å jage svanene, som hadde gått opp fra sjøen for å beite. En av svanene klarte ikke å slippe unna i tide og ble slått i hjel med høygaffelen av gardbrukeren i det den forsøkte å lette. SNO ble varslet dagen etter og undersøkte da stedet. Den omtalte svanen ble funnet og undersøkt. Det ble også funnet en annen svane under en plastsekk i nærheten, i tillegg til restene av to andre døde svaner i det samme området.  Dødsårsaken til disse er ikke kjent, og kan heller ikke knyttes til en gjerningsmann.

Knoppsvane død - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Undernebbet til knoppsvanen var slått av med høygaffel. Foto: Knut Henrik Dagestad.

Knoppsvane ble fredet ai Norge i 1899 og det har ikke værtåpnet for ordinær jakt på denne arten etter det. I yngletiden, i mai måned, er det heller ikke jakt på vanlige jaktbare fuglearter. Fylkesmannen kan gi fellingstillatelse på knoppsvane som gjør skade, men gardbrukeren hadde heller ikke søkt om skadefelling.

Kontaktperson i SNO:
Knut Henrik Dagestad: 51 56 89 13, 959 67 239

 

Oppdatert: 21.11.2006