Tre oppsynsstillinger i SNO er besatt


Oppdatert: 16.11.2006
To nyopprettede stillinger i Kristiansand og Kvinnherad samt en ledig stilling Tinn kommuner er nå besatt, alle med tiltredelse 1. januar 2007. Stillingen i Kristiansand vil føre tilsyn med Agderkysten, mens oppsynsstillingen for Folgefonna nasjonalpark er lagt til Rosendal. Skinnarbu ved Møsvatn er kontorsted for den ledige oppsynsstillingen for Hardangervidda nasjonalpark.
Arild Pfaff fra Fevik er tilsatt i SNOs nyopprettede stilling på Agderkysten. Pfaff er 39 år, og er utdannet Cand Scient fra Universitetet i Oslo. Han har variert yrkeserfaring, og har siden 2001 hatt fast stilling ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder, der han blant annet har arbeidet med vernesaker og ulike viltforvaltningsoppgaver. Hovedoppgavene vil være knyttet til verneområder, lakseoppsyn og sjøfugl/sjøfugljaktoppsyn. Pfaff vil få felles kontor med Carl Erik Kilander i Fylkeshuset i Kristiansand, tilknyttet Kystseksjonen i SNO. SNO vil foreta en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom disse to stillingene på Agderkysten.

Olaf Bratland er tilsatt i SNOs nyopprettede stilling for Folgefonna nasjonalpark. Bratland er 34 år og utdannet fra Politihøgskolen. Han har allsidig praksis fra politiet og forsvaret, og kommer til SNO fra stilling som politiførstebetjent ved Odda politistasjon. Hovedoppgavene i SNO vil være oppsyn og tiltak i Folgefonna nasjonalpark med omkringliggende landskapsvernområder, andre mindre verneområder i regionen og noe lakseoppsyn. Bratland vil ha kontor i Rosendal i Kvinnherad kommune og være tilknyttet Nasjonalparseksjonen i SNO.

Morten Elgaaen er tilsatt i ledig stilling for Hardangervidda nasjonalpark. Elgaaen er 33 år og er utmarkstekniker fra Høgskolen i Hedmark, Evenstad. Han har variert yrkeserfaring, bla fra Åmot utmarksråd og Engerdal fjellstyre. Han kommer til SNO fra stilling som kommuneplanlegger i Bykle kommune. Hovedoppgavene i SNO vil være knyttet til oppsyn og tiltak i Hardangervidda nasjonalpark og andre mindre verneområder i regionen. Han vil dele kontor med Knut Nylend på Skinnarbu i Tinn kommune og være tilknyttet Nasjonalparkseksjonen i SNO. 

For ytterligere informasjon om de enkelte stillingene henvises til seksjonssjefene:
Kystseksjonen: Otto Okstad, tlf.: 73 58 09 20 - 917 93 877
Nasjonalparkseksjonen: Kari Kveseth, tlf.: 73 58 09 38 - 907 05 729

Oppdatert: 16.11.2006