- Ønsker naturveiledere i SNO


Oppdatert: 22.11.2006
Statens naturoppsyn bør få mulighet til å prioritere oppgaver knyttet til formidling og veiledning. Slik konkluderte politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Morten Wasstøl, da SNO markerte sitt 10-årsjubileum.
Morten Wasstøl, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet - Copyright: Tore Høyland 
Politisk rådgiver Morten Wasstøl.
Foto: DN.
Jubileet ble markert med et jubileumsseminar for SNO-ansatte og inviterte gjester i Gamle Logen i Oslo 25. oktober. Morten Wasstøl holdt innledningsforedraget under konferansen med temaet ”Miljøforvaltningens tilsyn med norsk natur”.

I innledningen viste han til at bakgrunnen for opprettelsen av SNO var behovet for en etat som kunne forhindre miljøkriminalitet. Dette er ikke lenger nok. Ifølge Wasstøl er det i dag like viktig med et oppsyn som bidrar til å hindre tapet av biologisk mangfold.

- Gjennom et utvidet oppsynsbegrep og aktivt arbeid med formidling, kan Statens naturoppsyn bidra til å skape oppslutning om dette arbeidet i befolkningen, sa han.

Dovrefjell og Hardangervidda har siste rest av den opprinnelige villreinstammen i Europa. I løpet av kort tid skal to villreinsentre opprettes for å spre informasjon om villreinen. I forbindelse med dette opprettes det også to stillinger som naturveiledere ved hvert av sentrene.

- SNO får altså oppgaver knyttet til veiledning ved sentrene. Slike naturveilederstillinger er selvsagt avhengige av ressurser, men dette er et område vi ønsker å styrke, sa Wasstøl under jubileumsseminaret.

Det ble også holdt flere andre innlegg under seminaret. Tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen ga et tilbakeblikk på bakgrunnen for opprettelsen av SNO.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch snakket om regulering av uønsket atferd i naturen. professor Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo snakket om etikk i naturvernarbeid.

Se også:

 

Oppdatert: 22.11.2006