- Naturoppsynet må samles i én enhet


Oppdatert: 22.11.2006
Statens naturoppsyn (SNO) gjør en god jobb, men må utvikles videre. Målet må være at alt naturoppsyn i Norge samles i en sterk statlig enhet. Det var budskapet fra tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen under markeringen av SNOs 10-årsjubileum.
Torbjørn Berntsen - Copyright: Tore Høyland 
Tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen holdt et av innleggene under SNOs
jubileumsseminar i Oslo. Foto: DN.

Torbjørn Berntsen var miljøvernminister da SNO ble opprettet, og var invitert til et jubileumsseminar i Gamle Logen i Oslo for å gi et tilbakeblikk på de vurderingene som lå bak opprettelsen. 

Berntsen fortalte at hans visjon i forbindelse med etableringen var å samle alt norsk naturoppsyn i en etat. Men visjonen møtte motstand, og kunne ikke realiseres da. Et samlet naturoppsyn bør imidlertid fortsatt være et mål, ifølge Berntsen. 

- Mitt prosjekt var å sørge for at alt oppsyn på sikt skulle innlemmes i et statlig naturoppsyn. Men i dag er det slik at mer enn halvparten av SNOs arbeidsoppgaver blir utført ved at andre blir leid inn til å gjøre jobben. Dette hadde jeg aldri tenkt meg. Det var nettopp dette det skulle bli slutt på, sa han. 

Kompromiss
Den tidligere miljøvernministeren viste til stortingsmeldingen som lå til grunn for opprettelsen av SNO, der det het at SNO skulle utnytte velfungerende naturoppsynsordninger gjennom samarbeid. Ifølge Berntsen var denne formuleringen et kompromiss for å få SNO-opprettelsen vedtatt.

- Denne formuleringen har skapt vedvarende problemer i ettertid. Den utnyttes, sa Berntsen.

Ifølge Berntsen bør den ti år gamle visjonen om å samle alt naturoppsyn hentes fram igjen. Han presiserte at han er tilhenger av lokaldemokrati, men trakk fram naturoppsyn som et eksempel på et område som ikke bør delegeres. Ifølge Berntsen bør oppsynsvirksomhet derimot samles hos en sterk statlig aktør.

- Motstanden mot et samlet naturoppsyn er en revirkamp, og denne kampen er ødeleggende. Politiske grep fra sentralt hold må til for å rydde opp i dette. Myndighetene må si fra hvor skapet skal stå.

Se også:

 

Oppdatert: 22.11.2006