Forstyrrelse av kongeørnreir i Telemark


Oppdatert: 06.10.2006

Statens naturoppsyn (SNO) fjernet i går, 04.10. 2006, en innretning bestående av to lange wirer med påmonterte metallplater, bokser og tøystykker i sterke farger, som var hengt opp i fjellet foran et kongeørnreir.

Oppheng foran kongeørnreir - Copyright: Per Espen Fjeld
Metallplater og store røde tøystykker var hengt opp i wirer foran et kongeørnreir, trolig for å hindre ny hekking i reiret. Foto: Per Espen Fjeld.

Dette var montert slik at det ville kunne hengt der i flere år. Stedet ligger i Nissedal kommune, i Telemark. Hensikten med denne innretningen har utvilsomt vært å skremme kongeørna fra å bruke hekkeplassen. Det var hekking av kongeørn i dette reiret tidligere i år, og i begynnelsen av august var det fortsatt en unge på reiret. Denne skremselsinnretningen er satt opp en gang mellom begynnelsen av august og slutten av september. SNO anser dette som et grovt brudd på viltloven, og har anmeldt forholdet til Telemark politidistrikt. SNO har oppsyn med rovfuglreir, spesielt kongeørn, gjennom et nytt overvåkingsprosjekt på denne arten som er under etablering fra i år.

 

Kongeørnreir - oppheng - Copyright: Per Espen Fjeld
Disse blanke metallplatene, blikkbokser og røde tøystykker hang i to wirer foran kongeørnreiret i Nissedal i Telemark. Foto: Per Espen Fjeld

Videre oppfølging og etterforskning i saken blir foretatt av Telemark politidistrikt. Politiet ber om tips i saken. Kontaktpersoner er politiadvokat Svein Folkestad og miljøkoordinator Bjørn Sørli.

 

Oppdatert: 06.10.2006

Kontakt
Per Espen Fjeld Naturveileder
TLF: 975 70 975