Hvite farmrever til forveksling lik fjellreven


Oppdatert: 25.08.2006
I løpet av de siste ukene er to hvite farmrever blitt avlivet. Den ene ble fanget i Nissedal i Telemark og senere avlivet av Statens naturoppsyn (SNO) etter at det ble konstatert at det var en rømt farmrev.  Den var av typen shadow, som ligner på den hvite fargevarianten av fjellrev. En annen hvit rev ble skutt på en gårdsplass i Aure i Møre og Romsdal. Sistenevnte forhold er anmeldt til politiet. Analyser av DNA viser i ettertid at også dette var en rev med farmrevgener. SNO har de siste 2 ukene mottatt flere meldinger om det som etter all sannsynelighet er rømte farmrever. Mye folk i fjellet har resultert i nye meldinger både fra Valdres, Gausdal og Lunner på Hadeland. SNO oppfordrer nå folk til å melde fra så raskt som mulig når man får se rømte farmrever, og ikke gå til handling selv. Oppdrettrev på rømmen er svært lite ønsket i norsk natur ettersom dette stort sett er rev importert fra andre kontinenter og slik sett å betrakte som genetisk forurensning. De kan også være en trussel mot den utryddingstruede fjellreven.  

Hvit farmrev - Copyright: Ingolf Røtvei
Foto: Ingolf Røtvei
.

Meld fra til oss og ikke ta saken i egne hender
SNO oppfordrer publikum til å melde ifra om observasjoner av rever ”utenom det vanlige”. Det har visst seg å være relativt mange oppdrettsrev på rømmen i høyfjellet og det er viktig å få en oversikt over omfanget av rømninger, slik at man kan iverksette nødvendige tiltak. Det er viktig at folk melder i fra så fort som mulig etter en observasjon. Fotodokumentasjon og god beskrivelse av reven letter den videre oppfølgingen og arbeidet i etterkant. Siste ukes meldinger fra Valdres, Gausdal og Lunner har vist seg alle å være oppdrettsrev på rømmen. 

Det er ikke anledning til å ”ta saken i egne hender” om du ser en rømt oppdrettsrev på ville veier. Pelsdyroppdrettere har selv anledning til og plikt å etterfølge og avlive dyr som har rømt fra egen farm. Rømte rever som kommer langt bort fra farmene er det viltmyndighetene i kommunen eller Statens naturoppsyn som skal handtere. Det er forbudt for folk uten særlig tillatelse å avlive eller fange rev, med mindre det dreier seg om rødrev innenfor regulert jakttid. I mange tilfeller er rømte rev til forveksling svært lik fjellreven, og det er for de fleste helt umulig å skille disse fra hverandre.

Jegers plikt å vite hva han/hun skyter på
Det er gjennom de siste 10 årene rapportert om flere tilfeller der fjellrev har blitt skutt i forveksling med andre arter, særlig i forbindelse med åtejakt på rødrev, men også i forbindelse med rype og harejakt på vinteren. Statens Naturoppsyn og Direktoratet for naturforvaltning ser alvorlig på slike hendelser og vil med dette understreke hvilke plikter og ansvar en jeger har. Det er en hver jegers plikt å vite hva han/hun skyter på. En feilskyting kan være dramatisk for fjellreven. Man antar at det i dag kun er ca 50-60 voksne reproduserende fjellrev igjen i Norge og arten er direkte utryddingstruet. Til tross for at fjellreven har vært fredet snart i 80 år går bestanden stadig tilbake. Fjellrevbestanden i Norge er i dag oppsplittet i små isolerte restbestander, og et hvert individ er særdeles verdifullt for bestanden.

”Hvit rev” skutt i Aure kommune – SNO har anmeldt saken
En ”hvit rev” ble i mars skutt på en gårdsplass i Aure kommune i Møre og Romsdal og senere levert til viltnemnda i kommunen. Den ”hvite reven” var en tispe, 9o cm fra hale til snute og 4 kg tung. Kroppsform, proporsjoner, pelsfarge og fargetegninger tydet på at dette kunne være en vill fjellrev. Det kunne derfor ikke være mulig for skytteren å vite om han skjøt på en rømt farmrev eller en fjellrev. Statens naturoppsyn har med bakgrunn i dette anmeldt saken som brudd på viltloven. Politiet etterforsker nå saken. DNA analyser av den døde reven har senere vist at dette var en rømt oppdrettsrev.

Hvit farmrev - Copyright: Kristian Kindt, Tidens Krav
Bilder tatt av reven viser at den er til forveksling lik en vill fjellrev. Foto: Kristian Kindt, Tidens Krav.

Rømt oppdrettsrev avlivet i Telemark
Statens naturoppsyn i Bø hentet inn en ”rev” som var fanget inne på heia ved Treungen i Telemark midt i mars. Reven viste seg å være en rømt oppdrettsrev av fargevarianten shadow. Reven som ble fanget inn kunne være til forveksling svært lik en fjellrev av den hvite fargevarianten. En faglig vurdering av bildemateriale viste imidlertid at reven hadde sin opprinnelse fra farm og at den var av fargevarianten ”shadow”.  Viktigste kjennetegn som skiller denne reven fra vill fjellrev er de upigmenterte flekkene på nesa og de grå skyggende langs kanten av ørene. Reven ble på bakgrunn av dette avlivet av Statens naturoppsyn.

Hvit farmrev - Copyright: Per Espen Fjeld
Hode av reven som ble fanget ved treungen, med flekker på nesa. Foto: SNO v/Per Espen Fjeld.

Rømt oppdrettsrev en trussel for fjellreven
Rømte oppdrettsrever kan være en trussel for den opprinnelige fjellreven i høyfjellet og de er derfor svært uønsket i norsk natur. Reven som ble fanget inn ved Treungen i Telemark ble derfor avlivet. Statens naturoppsyn mottar stadig meldinger om rev som viser seg å ha sin opprinnelse fra pelsdyrfarmer. Det er påvist at rømt oppdrettsrev kan blande seg inn i den ville fjellrevbestanden. Oppdrettsrev har også etablert seg med egne unger i naturen. Rømte oppdrettsrev representerer derfor en genetisk forurensningskilde og er sterkt uønsket i norsk natur.  Genetisk innblanding kan være negativt fordi det kan påvirke: 

- tidspunkt for yngling (mht lokale tilpasninger i forhold til mattilgang)
- redusert kullstørrelse (mindre kull hos farmrev)
- pelskvaliteten er avlet på andre kvaliteter enn naturlige omgivelser
- atferds endring (ikke tilpasset predasjon fra rovdyr, jaktatferd, parring)
- stor kroppsstørrelse (andre energikrav, men også mulig konkurrent)
- mindre motstandsdyktige mot sykdommer

Kontaktpersoner:
Nina E. Eide, SNO: 48 03 23 50
Jørund T. Braa, DN: 73 58 07 24.

Oppdatert: 25.08.2006