Fra fjell til kyst


Oppdatert: 13.09.2006

Elever i 7. klasse på Stortangen skole i Nordli fikk tirsdag delta på noe av naturoppsynets arbeid på namdalskysten. Med oppsynsbåten Toppskarv som utgangspunkt, fikk fem unge libygger en minne- og lærerik kveld.

Elevene fra Stortangen skole - Copyright: Arnstein Johnsen
Elevene fra Stortangen skole med resultatet fra ryddeaksjonen. Foto: Arnstein Johnsen.

Fem elever og to lærere, som for tiden er på leirskole på Salsnes, fikk være med Toppskarv til en liten strand i Kjellbotn, hvor de samlet søppel i strandsonen. I løpet av kort tid hadde de samlet fem søppelsekker med plast, tauverk og annet skrot. Mye av søppelet bar inskripsjoner som gjør det mulig å eventuelt spore tilbake til forurenser. Etter søppelaksjonen sto grilling av pølser på menyen, og pølsespising kombinert med utforskertrang i tangbeltet så ut til å falle i smak. Ungdommene fant her mye som ikke er dagligdags i innlandet, spesielt strandkrabber, strandsnegler, kråkeboller og albueskjell etc.

Resultatet av søppelaksjonen ble lastet om bord på Toppskarv, og ble fraktet til søppelplassen på Salsnes takket være velvillighet fra Fosnes kommune og MNA.

På hjemturen ble det også litt tid til å prøve fiskelykken, med en torsk på 3 kg som resultat. Torsken ble dissekert, og elevene fikk kjennskap til fiskens indre organer, samt hva han har hatt på menyen.

Fangst av torsk - Copyright: Arnstein Johnsen
Torskefangsten ble dissekert og nærmere undersøkt. Foto: Arnstein Johnsen.
  

Både elever og lærere ga uttrykk for en meningsfylt kveld, hvor de fikk innsikt i SNOs arbeid og rolle på Namdalskysten.

Oppdatert: 13.09.2006