SNO har inngått samarbeidsavtale med Kystverket


Oppdatert: 13.09.2006
SNO har inngått en samarbeidsavtale med Kystverket om utveksling av praktiske felttjenester på kysten. Avtalen ble underskrevet av distriktssjef Harald Tronstad i Kystverket Midt-Norge og direktør Kai Erik Tørdal i Statens naturoppsyn i forbindelse med en enkel markering på Kjeungskjæret fyr på Ørlandet 20.juni.

Undertegning av samarbeidsavtale mellom Kystverket og SNO - Copyright: Otto Okstad
Distriktssjef Harald Tronstad i Kystverket og direktør Kai Erik Tørdal i SNO (til venstre) signerer her samarbeidsavtalen. Foto: O. Okstad.

Intensjonen om å framstå som en mest mulig samordnet stat og å oppnå felles og effektiv ressursutnyttelse av de to etatenes personellmessige og materiellmessige ressurser har vært et viktig grunnlag for avtalen. Avtalen gjelder foreløpig for en prøveperiode på 2 ½ år, og innebærer blant annet at Kystverkets tilsyns- og vedlikeholdslag i Midt-Norge skal bistå SNO med oppfølging av praktiske tilretteleggings- og vedlikeholdsoppgaver i de mange verneområdene langs kysten, og med informasjon til SNO om forhold som oppdages. Kystverket skal ikke utøve ivareta kontrolloppgaver eller myndighetsutøvelse.

Begge etater ser positive muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse gjennom denne avtalen, og ser fram til et fruktbart og nyttig samarbeid.

Kontaktperson: Otto Okstad, mobil.: 917 93 877.

Oppdatert: 13.09.2006