Nyopprettet stilling i Kystseksjonen besatt


Oppdatert: 13.09.2006
Den nyopprettede stillingen i kystseksjonen i Troms er nå besatt. Jon Ove Scheie er tilsatt i stillingen. Han kommer fra en stilling i rovviltseksjonen i SNO, der han har jobbet som rovviltkoordinator i Finnmark. Scheie vil tiltre i stillingen i medio august, og vil få kontorplass ved det nyopprettede SNO kontoret i Polarmiljøsenteret i Tromsø.

Oppdatert: 13.09.2006