Kronprinsessen møtte naturoppsynet


Oppdatert: 25.08.2006
Under åpningen av de nye nasjonalparkene i Nord-Trøndelag som ble foretatt av HKH Kronprinsesse Mette-Marit, møtte kronprinsessen naturoppsynet representert ved fjelloppsyn Oddvar Åsvold fra Snåsa fjellstyre og direktør Kai Erik Tørdal i SNO.  Åsvold orienterte om naturkvalitetene i de nye nasjonalparkene. Tørdal orienterte om landets forskjellige nasjonalparker og vernede områder som arena for enkelt friluftsliv.  Han overrakte SNOs brosjyre om friluftsliv, og anbefalte særlig verneområdene rundt Skaugum med Semsvannet landskapsvernområde som et fint og opplevelsesrikt sted for foreldre med barn på tur.

Kronprinsessen og Kai Erik Tørdal - Copyright: Harald Sletten
Direktør Kai Erik Tørdal forteller her Kronprinsessen hvilke muligheter kronprinsparet har til å oppsøke verneområder i nærområdet til Skaugum. Foto: H. Sletten

Oppdatert: 25.08.2006