Nyhetsarkiv

Forrige Neste
Naturoppsyn  | 15. oktober 2018

Flytting av nettstedet

Innholdet i dette nettstedet skal flyttes over og bli en del av Miljødirektoratets samlede nettsted www.miljodir.no. Det har ikke vært videreutviklet de siste årene, men kontaktinformasjon m.m blir oppdatert til innholdet blir flyttet.

SNO overvåker ulvebestanden.
Bestandsovervåking  | 02. januar 2017

SNO overvåker ulvebestanden

Statens naturoppsyn (SNO) vil overvåke ulvebestanden utover vinteren. Hensikten er å samle data om ulvene som lever på norsk side av grensa.

Lakseoppsyn
Laksefiske  | 15. november 2016

Inndro 14 kilometer med garn

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye kan få store konsekvenser for bestanden i flere elver. I år har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt 14 kilometer med garn.

Skadedokumentasjon_RVK-Aina-Elise Stokkenes_Luster_Rein-Arne Golf  (1)_400px
Rovviltskader  | 15. november 2016

Fortsatt nedgang i påviste rovviltskader

Rovvilt ser ut til å gjøre stadig mindre skade på sau. I år er antall påviste rovviltskader lavere enn noen gang siden årtusenskiftet.

Minkfangst med hund
Mink  | 14. november 2016

Tar rotta på minken med hund

Bruk av spesialtrente hunder og feller har god effekt for å bli kvitt minken langs norskekysten. To sentrale områder er nå tilnærmet minkfrie, viser to ferske rapporter. 

Kongeørn_ILuften_RAG (15)_400px
Kongeørn  | 08. november 2016

Ørn gjør mindre skade

Kongeørn ser ut til å gjøre mindre skade på beitedyr i år enn i noen av de siste ti årene. Det viser tall fra Rovbase, som oppsummerer beitesesongen 2016.

Moskus_Lesja 19032015-Tord Bretten_400px
Moskus  | 12. oktober 2016

Anmeldt for unødig jaging av moskus

Statens naturoppsyn (SNO) har anmeldt to menn for unødig jaging av vilt, etter at de gjentatte ganger fotograferte moskus på nært hold på Dovrefjell i forrige uke.

Bjørn_ekskrementer_R404962-1_Tore_Solstad_190px2
Bjørn  | 05. oktober 2016

Hjelp oss å samle bjørneskit

Bestandsovervåking av brunbjørn i Norge og Sverige bygger i hovedsak på DNA-analyser av ekskrementer og hår.

villrein3_400px
Villrein  | 29. august 2016

323 villrein drept av lynet

En villreinflokk på Hardangervidda ble hardt rammet av lynnedslag fredag. Blant 323 drepte dyr var det 70 kalver.

bilde 6_190px
Naturveiledning  | 09. mai 2016

Friluftsliv for flyktninger

In english

Kan friluftsliv bidra til å integrere asylsøkere og gi dem kvalitetstid? Naturveileder Live Danielsen i States naturoppsyn (SNO) inviterer mennesker som har flyktet fra krig til å oppleve skogens ro.

Seriebilde_630edt
Naturoppsyn  | 21. desember 2015

Villmarkas voktere

Gjennom åtte programmer i NRK, Ut i naturen, kan du nå følge noen av SNOs ansatte på dere små og store oppdrag. Det første programmet kommer tirsdag 29. desember kl 19:45 på NRK1, med fortsettelse de påfølgende tirsdagene fram til 16. februar.

 

Hvem bor i elva di_4 språk
Naturveiledning  | 04. september 2015

Lær om livet i elva på fire språk

Et nytt undervisningsopplegg skal lære skoleelever om laks og livet i lakseelvene. Heftet er oversatt til nord-samisk, finsk og russisk.

Skadedokumentasjon_400-300px
Rovviltskader  | 20. august 2015

Færre påviste rovviltskader

Rovvilt ser ut til å gjøre mindre skade på sau en det som har vært vanlig det siste tiåret. Så langt i år er det påvist litt over 800 skadetilfeller. Det er på nivå med 2014, som var et rekordlavt tapsår.

Garnbeslag_Buefjorden_Tore Gundersen_SNO_630px
Laksefiske  | 07. august 2015

Stort drivgarnbeslag på Buefjorden

Statens naturoppsyn (SNO) beslagla i går kveld ei garnlenke på 366 m i Buefjorden i Askvoll kommune, Sogn og Fjordane.  Garnet, som hadde en maskevidde på 60 mm, var 6 meter høyt og ble funnet drivende på Buefjorden.

7675 kadaver_Hattfjelldal - rvk Stig Andre Brennhaug obduserer - Vegar Pedersen (1)_edt 1024px
Rovviltskader  | 03. juli 2015

SNO dokumenterer rovviltskader

Dyreeiere får erstatning dersom husdyr eller tamrein blir tatt av freda rovdyr. Det krever imidlertid at det sannsynliggjøres at dødsårsaken er rovdyr. Et viktig ledd i dette arbeidet er undersøkelse av døde og skadde dyr når det er mistanke om at rovvilt har vært på ferde

Breheimen NP Reinsbukk OAN_630
Villrein  | 29. juni 2015

Nytt verktøy for å kartlegge villrein

Miljødirektoratet, ved Statens naturoppsyn (SNO) og Artsdatabanken lanserer nå en ny database som vil gjøre det enklere å kartlegge villreinens nåværende og historiske bruk av områder.

Vannskuter på Selbusjøen
Motorferdsel i utmark  | 09. juni 2015

Vannskutere må ta hensyn

Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene. Likevel har førerne av slike farkoster regler å følge og skal ta hensyn til natur- og friluftsinteressene.

Moskustelling 2008 038_TBR_edt
Moskus  | 17. april 2015

Minimum 240 moskus på Dovrefjell

Årets telling ble gjennomført onsdag 15. april. Det ble funnet i alt 240 dyr i Dovre og Oppdal kommuner. Ingen i Lesja kommune. Statens naturoppsyn var ansvarlig for tellingen. Tellingen ansees som vellykket.

Fjellrevutsetting_Saltfjellet_Lisbeth Pedersen  (1)
Fjellrev  | 27. mars 2015

Meld fra om fjellrevobservasjoner

Påsken er høysesong for utfart i fjellet, og observante skigåere har større muligheter enn på lenge til å få et glimt av en av de sjeldneste pattedyrene i norsk natur –fjellreven. Vær også oppmerksom på at fjellreven kan dukke opp på åte under rødrevjakt.

285_20140913_0517_AA (5)_630px edt
Rovvilt  | 03. februar 2015

Meld fra om gaupespor

Statens naturoppsyn (SNO) trenger tips fra publikum i arbeidet med å registrere spor etter familiegrupper av gaupe.

Forrige Neste
Vis tidsrom
Vis tidligere nyheter