Administrasjonen

Den sentrale administrasjonen av SNO er lokalisert på Brattørkaia i Trondheim, sammen med resten av Miljødirektoratet i Trondheim.

Ansatte ved hovedkontoret i Trondheim

Pål Prestrud

Pål Presterud_90 x120px

Direktør SNO

970 71 509

pal.prestrud@miljodir.no

Maj Audal Jøssund

Maj Jøssund Audal 90x120 pix

Førstesekretær

Forværelset SNO

988 07 144

maj.audal.jossund@miljodir.no

Anne Berit Pettersen

Anne Berit Pettersen_90x120pix

Stabssjef

Seksjon stab og fagstøtte

976 62 860

anne-berit.pettersen@miljodir.no

Kari Kveseth

Kari Kveseth 90x120pix

Seksjonssjef

Seksjon tilsyn innland

907 05 729

kari.kveseth@miljodir.no

Kjartan Knutsen

Kjartan Knutsen 90x120pix

Seksjonssjef

Seksjon naturtilstand arter

958 20 521

kjartan.knutsen@miljodir.no

Lars Bendik Austmo

Lars Bendik Austmo_90x120pix

Seksjonssjef

Rovviltseksjonen

920 58 678

lars.bendik.austmo@miljodir.no

Arnstein Johnsen

Johnsen Arnstein_90x120pix_edited-1

Seksjonssjef

Seksjon tilsyn kyst

480 36 887

arnstein.johnsen@miljodir.no

Liv Sigrid Nilsen

Liv Nilsen_90x120pix

Fungerende seksjonssjef

Seksjon naturveiledning og informasjon

995 09 964

liv.sigrid.nilsen@miljodir.no

Harald Sletten

Harald Sletten_90x120pix

Seksjonssjef

Seksjon naturbruk

954 28 222

harald.sletten@miljodir.no

Randi Boe

Randi Boe_90x120pix

Fungerende seksjonssjef

Seksjon naturtilstand areal

997 48 997

randi.boe@miljodir.no

Arne Bretten

Arne Bretten_90x120pix

Seniorrådgiver

Naturtilstand arter

979 78 839

arne.bretten@miljodir.no

John Ole Grøtte

John Ole Grøtte_90x120pix

Seniorrådgiver

Juridiske spørsmål, avd. Organisasjon og veiledning.

951 89 035

john.ole.grotte@miljodir.no

Jessie Risan Jørgensen

Jessie Jørgensen_edt

Seniorrådgiver

HMS-koordinator

928 15 615

jessie.risan.jorgensen@miljodir.no

Lorentz Noteng

Lorentz Noteng_90x120pix

Seniorrådgiver

Budsjett- og økonomi

911 06 808

lorentz.noteng@miljodir.no

Jostein Sandvik

Jostein Sandvik_90x120pix

Seniorrådgiver

Informasjon og opplæring.

917 93 867

jostein.sandvik@miljodir.no

Kjell Brevik

Kjell Brevik_90x120pix

Konsulent (80%)

Materiell/logistikk. Avd. Organisasjon og veiledning

950 95 593

kjell.brevik@miljodir.no

Geir Denstad

Geir Denstad_90x120pix

Konsulent (80%)

Materiell/logistikk. Avd. Organisasjon og veiledning

481 69 984

geir.denstad@miljodir.no

Gunnar Eide

Eide, Gunnar

Konsulent (80 %)

Materiell / logistikk, telefoni / IT. Avd. Organisasjon og veiledning

926 45 408

gunnar.eide@miljodir.no

Jon Holiløkk

Jon Holiløkk_90x120pix

Konsulent (80%)

Materiell/logistikk, lokale husleiekontrakter. Avd. Organisasjon og veiledning

909 17 807

jon.holilokk@miljodir.no

Jan Wilhelm Klüver

JANKLU

Konsulent (80 %)

480 11 500

jan.wilhelm.kluver@miljodir.no

Jon Moen

Moen, Jon

Konsulent (80 %)

Materiell / logistikk; teknisk utstyr. Avd. Organisasjon og veiledning

481 61 905

jon.moen@miljodir.no

Bjørn Malvin Uthus

Uthus Bjørn Malvin_90x120

Konsulent (80 %)

Avd. Organisasjon og veiledning

958 79 060

Bjorn.Malvin.Uthus@miljodir.no

John Anders Øien

John Anders Øien_90x120pix

Konsulent (80%)

Materiell/logistikk, HMS, arkiv. Avd. Organisasjon og veiledning

954 10 778

john.anders.oien@miljodir.no