Administrasjonen

Den sentrale administrasjonen av SNO er lokalisert på Brattørkaia i Trondheim, sammen med resten av Miljødirektoratet i Trondheim.

Ansatte ved hovedkontoret i Trondheim

Morten Kjørstad

morten-k_90-120px

Avdelingsdirektør

977 30 830

morten.kjorstad@miljodir.no

Maj Audal Jøssund

Maj Jøssund Audal 90x120 pix

Førstesekretær

Forværelset SNO

988 07 144

maj.audal.jossund@miljodir.no

Kari Kveseth

Kari Kveseth 90x120pix

Seksjonsleder

Seksjon tilsyn innland

907 05 729

kari.kveseth@miljodir.no

Kjartan Knutsen

Kjartan Knutsen 90x120pix

Seksjonsleder

Seksjon naturtilstand arter

958 20 521

kjartan.knutsen@miljodir.no

Arnstein Johnsen

Johnsen Arnstein_90x120pix_edited-1

Seksjonsleder

Seksjon tilsyn kyst

480 36 887

arnstein.johnsen@miljodir.no

Jessie Risan Jørgensen

Jessie Jørgensen_edt

Fungerende seksjonsleder

HMS-koordinator

928 15 615

jessie.risan.jorgensen@miljodir.no

Heidi Ydse

Ydse Heidi_90x120pix

Seksjonsleder

Seksjon naturbruk

950 87 204

heidi.ydse@miljodir.no

Randi Boe

Randi Boe_90x120pix

Fungerende seksjonsleder

Seksjon naturtilstand areal

997 48 997

randi.boe@miljodir.no

Arne Bretten

Arne Bretten_90x120pix

Seniorrådgiver

Naturtilstand arter

979 78 839

arne.bretten@miljodir.no

Marit Hellan

Marit Helland_JSA_90-120

Rådgiver

Tilsyn innland

959 74 251

marit.hellan@miljodir.no

Åshild Bye

Bye Åshild_90x120pix

Rådgiver

78 92 86 71

ashild.bye@miljodir.no

John Ole Grøtte

John Ole Grøtte_90x120pix

Seniorrådgiver

Juridiske spørsmål, seksjon Stab og fagstøtte

951 89 035

john.ole.grotte@miljodir.no

Lorentz Noteng

Lorentz Noteng_90x120pix

Seniorrådgiver

Budsjett- og økonomi

911 06 808

lorentz.noteng@miljodir.no

Jostein Sandvik

Jostein Sandvik_90x120pix

Seniorrådgiver

Informasjon og opplæring.

917 93 867

jostein.sandvik@miljodir.no

Erling Viken

Erling Viken_90px

Seniorrådgiver

+4790604846

rling.viken@miljodir.no

Kjell Brevik

Kjell Brevik_90x120pix

Konsulent (80%)

Materiell/logistikk. Avd. Organisasjon og veiledning

950 95 593

kjell.brevik@miljodir.no

Geir Denstad

Geir Denstad_90x120pix

Konsulent (80%)

Materiell/logistikk. Avd. Organisasjon og veiledning

481 69 984

geir.denstad@miljodir.no

Gunnar Eide

Eide, Gunnar

Konsulent (80 %)

Materiell / logistikk, telefoni / IT. Avd. Organisasjon og veiledning

926 45 408

gunnar.eide@miljodir.no

Jan Wilhelm Klüver

JANKLU

Konsulent (80 %)

480 11 500

jan.wilhelm.kluver@miljodir.no

Jon Moen

Moen, Jon

Konsulent (80 %)

Materiell / logistikk; teknisk utstyr. Avd. Organisasjon og veiledning

481 61 905

jon.moen@miljodir.no

Bjørn Malvin Uthus

Uthus Bjørn Malvin_90x120

Konsulent (80 %)

Avd. Organisasjon og veiledning

958 79 060

Bjorn.Malvin.Uthus@miljodir.no