Troms

Rovviltansvarlig i Troms: Thomas Johansen

Rovviltkontakter i Troms

Navn og adresse Kontaktdetaljer Ansvarsområder / Kommuner
Bergland, Morten
Storvik 9151 Storslett

959 94 180

Nordreisa, Kvænangen
Bones, Tor Einar
Bonesveien 1162, 9360 Bardu

416 28 284

Bardu, Salangen, Lavangen og Gratangen
Dalvik, Sigmund
pb. 50, 9144 Samuelsberg

957 01 255

Kåfjord, Storfjord og Lyngen
Eira, Johan Anders
Hesjebakkan 42, 9357 Tennevoll

902 08 245

Gielas reinbeitedistrikt
Eira, Olav Mathis
Hesjebakkan 40, 9357 Tennevoll

480 08 740

Gielas reinbeitedistrikt
Eriksen; Jan Oddvar
Langnesveien 1084, 9302 Rossfjordstraumen

992 25 743

Lenvik, Dyrøy og Sørreisa
Figenschau, Kristen Are
Kirkenes, 9046 Oteren

924 44 123

Storfjord og Balsfjord
Hanssen, Bjørn Andor
Hilleshamnveien 60, 9446 Grovfjord

915 10 870

Gratangen, Evenes, Tjeldsund, Harstad og Narvik
Hove, Svein Georg
Grasmyrskogeveien 515, 9303 Silsand

992 39 143

Lenvik, Senja, Dyrøy og Sørreisa
Knutsen, Thordur Einar
Steinjorda 103, 9440 Evenskjær

900 87 171

Tjeldsund, Evenes, Harstad og Kvæfjord
Larsen John Ivar
Karnes, 9060 Lyngseidet

992 42 279

Lyngen, Nordreisa, Storfjord og Kåfjord.
Markussen, Trond Erik
Fagerlidal 25, 9325 Bardufoss

476 58 582

Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy
Oskal, Helge
Nordsiveien 545, 9310 Sørreisa

911 93 711

Hjerttind reinbeitedistrikt
Oskal, Isak Nils
Andsvatn, 9310 Sørreisa

900 33 151

Hjerttind reinbeitedistrikt
Oskal, Per Mathis
Andsvatn, 9310 Sørreisa

977 77 552

Hjerttind reinbeitedistrikt
Reingjerdskog, Erling
Reingjerdskog, 9350 Sjøvegan

901 00 726

Salangen, Ibestad og Lavangen
Samuelsen, Nils
Holmen, 9147 Birtavarre

980 18 395

Kåfjord, Storjord og Nordreisa
Solli, Jan Arne
Takvatn, 9050 Storsteinnes

971 23 391

Balsfjord og Målselv
Steinnes, John Helge
Seljelvnesveien 1695, 9042 Laksvatn

415 15 974

Balsfjord, Tromsø, Målselv og Storfjord
Ulriksen, Frode
Vaddasveien 603, 9151 Storslett

77 76 68 55

932 95 385

Nordreisa og Kvænangen