Oslo og Akershus

Rovviltansvarlig i Oslo og Akershus: Jan Huseklepp Wilberg

Rovviltmedarbeider i Oslo og Akershus: Haakon Haaverstad

Rovviltkontakter i Oslo & Akershus

Navn og adresse Kontaktdetaljer Ansvarsområder / Kommuner
Bergsrud, Jon Petter
Skirstadgutua 24, 2750 Gran

958 93 701

Gran, Brandbu, Jevnaker, Lunner, Nittedal, Oslo-Nordmarka
Finne, Mats

924 32 531

Aurskog Høland, Fet og tilgrensende kommuner i Østfold.
Johansen, Arnkjell
Sole alle 47, 1540 Vestby

917 44 700

Follokommunene og Oslo mot Østmarka.
Klokkerengen, Carl Randin
2080 Eidsvoll

952 00 653

Romerike
Klokkerengen, Hans Petter
2080 Eidsvoll

915 99 040

Romerike
Pedersen, Bjørn Erik
Uranusv. 157, 3055 Krokstadelva

958 06 047

Ringerike, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Hole, Lier, Hurum, Asker og Bærum