Oslo og Akershus

Rovviltansvarlig i Oslo og Akershus: Ida Glemminge

Rovviltmedarbeider i Oslo og Akershus: Haakon Haaverstad

Rovviltmedarbeider i Oslo og Akershus:  Jan Huseklepp Wilberg

Rovviltkontakter i Oslo & Akershus

Navn og adresse Kontaktdetaljer Ansvarsområder / Kommuner
Bergsrud, Jon Petter
Skirstadgutua 24, 2750 Gran

958 93 701

Gran, Brandbu, Jevnaker, Lunner og Nittedal
Bjørnar Berger

918 76 307

Aurskog Høland, Fet og tilgrensende kommuner i Østfold.
Klokkerengen, Carl Randin
2080 Eidsvoll

952 00 653

Romerike
Klokkerengen, Hans Petter
2080 Eidsvoll

915 99 040

Romerike
Thorsen, Neri Horntvedt
Kroerveien 82, 1430 Ås

994 44 509

Follokommunene og Østmarka (Østfold vest for Glomma)
Aanderaa, Rune
1384 Asker

900 89 284

Asker, Bærum og Oslo-Nordmarka.