Retningslinjer, instrukser og skjema


På denne siden kan du finne mange av de retningslinjene og instruksene som regulerer oppgavene  SNO utfører i det daglige arbeidet. De er nedlastbare i pdf-format sammen med skjema som ligger som redigerbare word-filer.

ESKU_SNO_2012_03_lyngbrenning_skeisnesset-11_620px
Det er egne retningslinjer for lyngbrenning. Her på Skeisnesset på Leka.
© Erlend Skutberg

Helse miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-instruksene knyttet til rovviltkontaktarbeidet i SNO følger her. De øvrige HMS-instruksene er for internt bruk og ligger foreløpig bare på intranettet.

Hovedinstruks feltarbeid (8.2.02) (Last ned pdf-fil, 341 kB)
Bruk av terrengkjøretøy (8.2.07) (Last ned pdf-fil, 137 kB)
Kadaverundersøkelser (8.2.10) (Last ned pdf-fil, 134 kB)
Bruk av våpen (8.2.13) (Last ned pdf-fil, 144 kB)

Pårørendeskjema for rovviltkontakter (8.2.15) (Last ned word-fil, 54 kB)
Skademeldingsskjema for timetilsatte (8.2.16) (Last ned word-fil, 73 kB)

Skjøtsel av verneområder

Retningslinjer for brenning av trevirke og hogstavfall (Last ned pdf-fil, 275 kB)  
Retningslinjer for hogst og rydding av trevirke  (Last ned pdf-fil, 219 kB)
Retningslinjer for lyngbrenning (Last ned pdf-fil, 285 kB)
Retningslinjer for myrslått (Last ned pdf-fil, 302 kB)
Retningslinjer for styving av trær (Last ned pdf-fil, 273 kB)
Retningslinjer for tynning av skog (Last ned pdf-fil, 200 kB)

Kulturminner

Standard registreringsprosedyre for kulturminner av jakt og fangstkarakter i fjellet knyttet til villrein (Last ned pdf-fil, 15 kB)
Standard rådataskjema, fangstkultur rein (Last ned pdf-fil, 17 kB)

Rovvilt generelt

Instruks for registrering av DNA-prøve i Rovbase.
Ivaretakelse av døde rovdyr.
Retningslinjer for engasjert personell i SNO ved bruk av snøskuter til rovviltregistrering og skadedokumentasjon  (Last ned pdf-fil, 45 kB)

Rovvilt registreringsskjema (Last ned pdf-fil, 102 kB)

Rovvilt skadedokumentasjon

Registreringsskjema for kadaver (Last ned pdf-fil, 103 kB)
Instruks for undersøkelse av rovviltskade på husdyr og tamrein (Last ned pdf-fil, 674 kB)
Retningslinjer for drift av rovviltkontaktnettet (Last ned pdf-fil, 23 kB)

Rovvilt felling

Instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt (Lase ned pdf-fil, 340 kB)
Retningslinjer for kontroll, prøvetaking og merking av felte rovdyr (Last ned pdf-fil, 244 kB)
Skjema for kontroll av felt rovvilt og skuddplass(Last ned pdf-fil, 201 kB) (Last ned word-skjema, 528 KB)
Instruks for ivaretakelse av døde rovdyr (Last ned pdf-fil, 175 kB)

Jerv

Instrukser for yngleregistrering av jerv:
A - Bakgrunnsinformasjon og overvåkingsmetodikk.
B - Registrering av ynglelokaliteter.
C - Registrering i Rovbase.

Instruks for innsamling av ekskrementer fra jerv.
Overvåking av jerv - bruk av GPS.

Gaupe

Kontroll, vurdering og registrering av familiegrupper av gaupe.
Instruks for registrering av antall familiegrupper (fastställa antal föryngringar).
Faktablad: Særskilling og gruppering av familiegrupper i felt.
Faktablad: Avstandskriterier.
      Byttedyrkategori
Faktablad: Aktivt søk etter familiegrupper (Snoking)
Faktablad: Rullende områdesøk (rullande inventering).
Bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander – del 1
Bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander – del 2: metodikk

Instruks for godkjenning av bås til gaupe og jerv (Last ned pdf-fil, 402 kB)

Ulv

Instruks for innsamling av ulveskit.
SNO sporingsskjema for ulv (Last ned pdf-fil, 40 kB)

Bjørn

Instruks for innsamling av ekskrementer og hår av bjørn for SNO personell.
Instruks for innsamling av ekskrementer og hår av bjørn for elgjaktlag og andre.

Fjellrev

Overvåkingsprogrammet på fjellrev
Instruks hiovervåking fjellrev
Skjema hibeskrivelse og hikontroll
Huskeliste til lomma

Oppfølging av utsatte fjellrev
Oppfølging av kamera ved åteblokk
Rapportskjema for oppfølging av kamera ved åteblokk
Instruks for forberedelse og oppfølging av utsatte fjellrev
Rapportskjema for oppfølging av forautomater

Generelt
HMS-blad: Revens lille bendelorm

Øremerkelister
Øremerkeliste Norge
Øremerkeliste Sverige

Kongeørn

Intensiv overvåking:
Instrukser:     A - Instruks for overvåking av kongeørn i intensivområder
                      C1 - Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase fra intensivområder
                      Instruks for innsamling av fjær og vev fra kongeørn

Skjema:         Registreringsskjema for intensivområder

Ekstensiv overvåking:
Instrukser:    B - Instruks for overvåking av kongeørn i ekstensivområder             
                    C2 - Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase fra ekstensivområder

Skjema:      Registreringsskjema for ekstensivområder

Moskus

Instruks for feltarbeid på moskus (Last ned pdf-fil, 114 kB)
Instruks for prøveuttak bakterier og virus på moskus (Last ned pdf-fil,135 kB)
Vedlegg 1, kontaktinformasjon (Last ned pdf-fil, 64 kB)
Vedlegg 2, prøveuttak moskus (Last ned pdf-fil, 106 kB)
Vedlegg 3, prøveuttak hjerne (Last ned pdf-fil, 201 kB)
Vedlegg 4, prøvetakingsskjema (Last ned word-fil, 99kB)

 

 

 

Oppdatert: 13.12.2018