Ledige stillinger i SNO


Oppdatert: 24.08.2006
Det er nå utlyst to stillinger som naturoppsyn i SNO. En gjelder Nord-Trøndelag, med særlig ansvar for Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og oppsyn med viktige verneområder langs indre deler av Trondheimsfjorden. Den andre stillingen gjelder Agderkysten, med vekt på kystoppsyn blant annet i de store nye kystverneområdene Oksøy Ryvingen landskapsvernområde og Flekkefjord landskapsvernområde. Stillingene vurderes lokalisert til henholdsvis Steinkjer og Kristiansand. Søknadsfrist er 2. mai.
Det er nå utlyst to stillinger som naturoppsyn i SNO. En gjelder Nord-Trøndelag, med særlig ansvar for Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og oppsyn med viktige verneområder langs indre deler av Trondheimsfjorden. Den andre stillingen gjelder Agderkysten, med vekt på kystoppsyn blant annet i de store nye kystverneområdene Oksøy Ryvingen landskapsvernområde og Flekkefjord landskapsvernområde. Stillingene vurderes lokalisert til henholdsvis Steinkjer og Kristiansand. Søknadsfrist er 2. mai.

Hele utlysningsteksten ligger her.

Informasjon om søknadsrutiner finner du under ledige stillinger.

I tillegg til disse stillingene vil det i løpet av mai også bli utlyst to naturoppsynsstillinger knyttet til henholdsvis Folgefonna nasjonalpark og Hardangervidda nasjonalpark.

Oppdatert: 24.08.2006