Vis hensyn i sårbare villreinområder


Oppdatert: 25.08.2006
Vis hensyn i sårbare villreinområder

Statens naturoppsyn i samarbeid med Dovrefjellrådet setter nå i gang en liten informasjonskampanje før påske, med hensyn på villreinen i Dovrefjell-Sunndalsfjella. Villreinen går mot ei svært sårbar tid når det gjelder forstyrrelser før og under kalvingstida. Denne perioden faller sammen med stor utfart og menneskelig aktivitet i fjellet fra påske og utover. Statens naturoppsyn vil sette opp plakater i de mest utsatte utfartsområdene der folk blir bedt om vise hensyn. I tillegg vil SNO gi informasjon gjennom direkte publikumskontakt i enkelte områder.

SNO oppfordrer derfor alle til å vise hensyn i de sårbare villreinområdene, med følgende fjellvettregler:

  • Bruk merka løyper der slike finnes.
  • Pass på at hunder ikke forstyrrer reinen, og følg båndtvangsbestemmelsene.
  • Kommer du uforvarende på villrein, så forhold deg i ro og la reinen trekke unna.
  • Ser du villreinflokker på avstand, så gå rundt, om mulig med vindtrekken mot deg.

Plakaten finner du her (pdf 64 kB).

Kontaktpersoner:
Arne Johs Mortensen, SNO-Dombås, Tlf: 61242136 / 48073752
Ola Eirik Bolme, SNO-Sunndalsøra, Tlf:l 71689981 / 94817988

Oppdatert: 25.08.2006