Totalt 214 moskus på Dovre og i Sunndalen


Oppdatert: 25.08.2006

Den årlige totaltellingen av moskus på Dovrefjell ble gjennomført i uke 12. I alt ble det registrert 214 dyr, hvorav 148 gikk vest for Drivdalen i Oppdal kommune, 65 gikk i skytefeltet i Dovre kommune, mens en gammel okse for tiden holder til i Sunndalen. Dette er en økning i moskusbestanden på 44 dyr i forhold til tellingene for ett år siden

Den 23. og 24 mars 2006 ble den årlige totaltellingen av moskus på Dovrefjell gjennomført av SNO i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning og Dovre og Lersja Fjellstyrer. I alt ble det registrert 214 dyr, hvorav 148 gikk vest for Drivdalen i Oppdal kommune, 65 i skytefeltet i Dovre kommune, mens en gammel okse for tiden holder til i Sunndalen. Dette er en økning i moskusbestanden på 44 dyr (26 %) i forhold til tellingene for ett år siden.


Moskusen på Dovre holder til på de avblåste rabbene vest for Drivdalen og sør i skytefeltet, før de utover våren trekker ned i de frodige liene mot Driva. Foto: Arne J. Mortensen.

Av de 214 moskusene var det 54 kalv (født våren 2005), 17 to-åringer, 34 tre-åringer og 109 eldre dyr (se tabell). Som det går fram av tallene er det få toåringer. Dette har sammenheng med at ca 30 dyr ble avlivet eller døde pga at de var sterke angrepet av sykdommen munnskurv. Hele bestandsutviklingen av moskus på Dovrefjell, fra 1950 til 2006, kan sees i et eget vedlegg.


Antall moskus på Dovrefjell våren 2006, fordelt på kjønn og alder i de ulike kommunene.

  

Moskuskyr

Moskusokser

Kommune

Totalt

Kalv

2 år

3 år

Eldre

2 år

3 år

Eldre

Oppdal

148

36

8

13

55

5

5

26

Dovre

65

18

1

8

24

3

8

3

Sunndal

1

           

1

Totalt

214

54

9

21

79

8

13

30

 

For kort tid siden ble det vedtatt en ny forvaltningsplan for moskus som i hovedsak sier at moskusstammen mest mulig skal få utvikle seg fritt i et definert kjerneområde på 340 km2. Nærmere informasjon og hele forvaltningsplanene kan leses på nettstedet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som er forvaltningsmyndighet for moskusbestanden på Dovre.

Oppdatert: 25.08.2006