Tre hannjerver og to valper avlivet siste uke


Oppdatert: 31.03.2006
Tre hannjerver og to valper avlivet siste uke

Statens naturoppsyn har gjennomført flere fellingsoppdrag på jerv etter vedtak fattet av Direktoratet for naturforvaltning den siste uken. I Luster kommune i Sogn & Fjordane ble det lørdag 25. mars felt to hannjerver, og dagen etter ble en hannjerv felt i Gildeskål kommune i Nordland. Alle ble immobilisert fra helikopter og kontrollert før avliving, for å unngå å avlive ynglende tisper. Onsdag 29. mars ble to jervevalper avlivet i et hiuttak på Styrkesneshalvøya i Sørfold kommune i Nordland. Det var også gitt fellingstillatelse på mordyret, men tispa trakk ut av området før valpene ble funnet og er ikke felt. Fallingsforsøket på den er nå avsluttet.

Fellingsvedtaket for Meløy, Gildeskål og Rødøy omfatter tre jerver. Nytt forsøk på felling av de to siste vil bli gjenopptatt når værforholdene tillater det.

Sist uke ble det også gitt tillatelse til hiuttak av jerv i Luster og Årdal kommuner i Sogn & Fjordane. Mistanke om ynglehi viste seg å være et matlager for jerv. Derfor ble fellingsoppdraget avsluttet.

Oversikt over alle fellingsvedtakene, med link til selve vedtakene og resultater blir fortløpende lagt ut på nettsiden om skadefelling på jerv.

Nærmere informasjon om SNOs rolle og oppgave ved skadefelling finnes på nettsiden om felling av rovvilt.

Kontaktperson: Seksjonssjef Kjartan Knutsen (958 20 521)

Oppdatert: 31.03.2006