Rapport om fuglefaunaen i Veslhjerkinntjønnin naturreservat i Dovre


Oppdatert: 12.12.2005
Rapport om fuglefaunaen i Veslhjerkinntjønnin naturreservat i Dovre

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oppland har på oppdrag fra SNO Dombås utarbeidet en rapport om fuglefaunaen i Veslhjerkinntjønnin naturreservat i Dovre kommune.

Formålet med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over de ornitologiske verneverdiene i naturreservatet. Rapporten baserer seg på feltregistreringer gjennomført i 2005, samt materiale fra tidligere undersøkelser. Det er lagt vekt på å undersøke i hvilken grad sammensetningen av fuglefaunaen har endret seg i undersøkelsesperioden. Det foreliggende datamateriale stammer fra undersøkelser siden slutten av 1960-årene og fram til i dag, men representerer ikke en sammenhengende dataserie.

  • Rapporten kan du laste ned her (316 kB).


Tilbake til hovedside SNO

Oppdatert: 12.12.2005