Håndbok om Jotunheimen nasjonalpark


Oppdatert: 05.12.2005
Håndbok om Jotunheimen nasjonalpark

I dag lanseres håndboka om Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde under et arrangement i Lom. Boka er utarbeidet på initiativ fra Fjellmuseet i Lom i samarbeid med Statens naturoppsyn og Den Norske Turistforening, og lanseres på dagen for 25-års jubileet for opprettinga av verneområdene i Jotunheimen.Ringmor Solem og Per Roger Lauritzen har forfattet boka. Ringmor jobber i SNO Vang, mens Per Roger jobber i Den Norske Turistforening. Han er også styreformann i Fjellmuseet i Lom. Boka lanseres for øvrig også som årets årbok fra Fjellmuseet i Lom.

Boka utgis på Cappelen Forlag, og er den første i det som planlegges å bli en serie håndbøker om norske nasjonalparker. Boka har et hendig format, og presenterer Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde i kart, bilder og tekst over 96 sider. Den er ikke større enn at den får plass i tursekken eller jakkelommen.

Boka omhandler flere tema. Blant annet bakgrunnen for vernet, verneformål, områdets natur- og kulturkvaliteter samt betydning for friluftslivsutøvelse. Den skiller seg fra de fleste andre bøker om Jotunheimen ved at dagens forvaltning og naturoppsyn er viet betydelig plass. Det pågående prosjektet med tilrettelegging av tilførselsstiene til Besseggen er også omtalt.

Boka blir ikke å finne i ordinære bokhandler før 1. februar.


Tilbake til hovedside SNO

Oppdatert: 05.12.2005