Oppsynsrapport og fellingsstatistikk frå villreinjakta på Hardangervidda 2005


Oppdatert: 02.12.2005
Oppsynsrapport og fellingsstatistikk frå villreinjakta på Hardangervidda 2005

Oppsynsrapporten etter årets villreinjakt på Hardangervidda føreligg no. I alt vart det gått 2055 timar oppsyn, der 214 villreinjegrar vart kontrollerte. Jakta vart gjennomført utan store problem, og det vart bare gjeve 3 advarslar og 2 vart anmeldt for brot på viltlova, våpenlova og motorferdselslova. I alt vart det skote 832 rein av ei total kvote på 2500 dyr.

Les meir i pressemeldinga som vart lagt ut den 23. november.

Oppsynsrapporten med fellingstala finn du her (690 kB).


Tilbake til hovudside SNO

Oppdatert: 02.12.2005