Nytt fugletårn ved Eidsvatnet fuglefredningsområde i Bjugn


Oppdatert: 21.11.2005
Nytt fugletårn ved Eidsvatnet fuglefredningsområde i Bjugn

På initsialtiv fra Fosen lokallag av Norsk Ornitologisk Forening er det reist et solid og funksjonelt fugletårn ved nordvestenden av Eidsvatnet i Bjugn. Statens naturoppsyn har bidratt med dekning av kostnadene til prosjektet, mens medlemmene i lokallaget selv har stått for prosjektering med byggsøknader og reising av tårnet på dugnad. I tillegg til bygging av tårnet er det gjort beplantning og opparbeiding av sti fra parkeringsplassen ned til tårnet. Forvaltningsmyndigheten ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen har i samarbeid med Statens naturoppsyn og lokallaget produsert informasjonsmateriell som er oppført på tavle ved parkeringsplassen og i fugletårnet.Fugletårnet ved Eidsvatnet sett fra sør. Foto: Georg Bangjord.

Prosjektet har vært et mønster for en rask og effektiv gjennomføring. Her skal grunneier og sentrale personer i lokallaget ha stor honnør. Uten stor velvilje fra grunneier hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette.

Tårnet er nummer tre i rekken av fugletårn i Sør-Trøndelag. Det første ble bygde ved Slettestjønna naturreservat i Rennebu høsten 1993 og det andre ble bygd ved Litlvatnet naturreservat sommeren 2003. Tårnet ved Eidsvatnet er uten tvil det mest gjennomførte (med tanke på soliditet og funksjonalitet) fugletårn i Sør-Trøndelag fylke.Utsikt fra fugletårnet. Til venstre ses formann i NOF Fosen lokallaget Geir Melum. Hans Einar Ring står til høyre. Foto: Georg Bangjord.

Eidsvatnet fuglefredningsområde ble opprettet som en del av den tematiske verneplan for våtmark i Sør-Trøndelag i 1983. Formålet med vernet er å bevare et rikt og interessant fugleliv. Området har fortrinnsvis kvaliteter som rasteplass for trekkfugl både under vår- og høsttrekk, men også som hekkeplass for en rekke vannfugl. Eksempelvis er det på det meste sett 550 sangsvaner samtidig. Til sammen 130 fuglearter er registrert ved vatnet.


Fugletårnet ble innviet med enkel servering av kaffe og kaker. På bildet ses grunneier Steinar O. Anderssen (i blått) og Hans Einar Ring. Foto: Georg Bangjord.


Tilbake til hovedside SNO

Oppdatert: 21.11.2005