Friluftslivets år i Rindal


Oppdatert: 17.11.2005
Friluftslivets år i Rindal

SNO har vært en viktig aktør i gjennomføringen av Friluftslivets år flere steder i landet, og i Rindal har SNO jobbet som en del av en arbeidsgruppe innenfor denne satsingen.

Det har vært stor respons på Friluftslivets år i Rindal kommune. Møre og Romsdal fylke har arrangert konkurransen "Best til å gå på tur" i fylket. På de 10 turmålene som inngår i denne konkurransen er det så langt i år registrert et gjennomsnitt på ni besøk pr. innbygger. For alle turmål i kommunen er gjennomsnittet hele 12,6 besøk! Totalt har prosjektgruppen registrert 26.577 besøk på de oppsatte turmålene. Innbyggertallet i Rindal kommune er 2105 innbyggere, og selv om dette materialet helt sikkert omfatter en del besøk fra utenbygdsboende har det vært en formidabel respons blant kommunens innbyggere.

I tillegg har det vært arrangert åpning av  såkalte "Barnevennlige turmål" og flere guidede natur- og kulturvandringer. Det har også vært premiering av barn og unge ved flere arrangementet.Et av ekskursjonsmålene var Skåkleiva i Rindal. Turmålet er godt egnet for barn og unge. Foto: Harald Solvik.Lars Olav Lund fra SNO Rindal informerer om bruken av knuskkjuke under en tur til Slumpen i Folldal. Knuskkjuke ble i tidligere tider brukt til å gjøre opp ild. Kjuken ble da tørket, lutet og deretter tørket på nytt før den ble banket flat i små "filtmatter" som ble fliset opp for å fange gloa bedre. Ved å slå tennstål mot flint kunne gnistene utløse en ulmebrann i kjukematten slik at det var mulig å gjøre opp ild. Foto: Harald Solvik.

Last ned rapporten: Best til å gå på tur (pdf-fil, 822 kb).

Tilbake til hovedside SNO

Oppdatert: 17.11.2005