Blyhaglforbudet overholdes


Oppdatert: 04.11.2005
Blyhaglforbudet overholdes

Da tre-fire uker av høstens småviltjakt var gjennomført foretok SNO en oppsummering av resultatene av oppsynsinnsatsen rettet mot denne aktiviteten. Av i alt 700 kontrollerte jegere er kun to tatt med blyhagl, en rypejeger i Stølsheimen og en sjøfugljeger på Vestfoldkysten.

Fra årsskiftet ble det innført totalt forbud mot bruk av blyhagl her i landet, og med sterke signaler på hamstring av blyhagl før årsskiftet ble det satt ekstra fokus på kontroll av ammunisjon i den første delen av småviltjakta i høst. SNO er derfor svært tilfreds med at jegerne følger det nye regelverket.Det store flertallet av de kontrollerte jegerne har vært lovlydige, og det ser ut til at forbudet fungerer etter intensjonen. Dette illustrasjonsbildet viser imidlertid en jeger som har stålhagl i hagla og beltet, og blyhagl i sekken. Foto: Lars Gangås.

Saken er nærmere omtalt i novemberutgaven av magasinet Villmarksliv.

Aktuell linker:


Tilbake til hovedside SNO

Oppdatert: 04.11.2005