En bjørn har levd gode dager i Lordalen i Lesja


Oppdatert: 30.05.2005
En bjørn har levd gode dager i Lordalen i Lesja

Kadaveret av ei voksen elgku ble funnet i Lordalen den 12.05. og var da nesten oppspist. Det var rikelig med spor og sportegn etter bjørn i området, og bjørnen hadde utvilsomt oppholdt seg rundt kadaveret i noen dager. Området var klassisk for bjørnens habitatvalg om våren, høyereliggende område (ca 850 moh) med snødekke i nordhellinger, men samtidig store partier med barmark i sørhellinger.


Bjørnen har fortært det meste av elgen i løpet av noen få dager. Foto: Arne Johs. Mortensen.

Bjørnen har spormål 14.5 cm bredde på framfot og 22.5 cm lengden på bakfot, målt på snø. Trolig er dette samme bjørnen som ble påvist i Lesja i begynnelsen av mai.


Det var mye spor etter bjørnen i området, både fotspor i snøen og spor på vegetasjonen. Foto: Arne Johs. Mortensen.

Ytterligere opplysninger fåes av Egil Soglo, tlf.: 993 86 503

Oppdatert: 30.05.2005