Positiv evaluering av SNO


Oppdatert: 05.12.2005
Positiv evaluering av SNO

SNO er på oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) blitt evaluert av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som nå har lagt fram sin rapport. Hovedkonklusjonen er at Statens naturoppsyn har gitt økt oppmerksomhet til nasjonale natur- og miljøverdier, og har gitt et mer effektivt og profesjonalisert oppsyn sammenlignet med de tidligere oppsynsordningene til miljøforvaltningen.

Statens naturoppsyn har kommet meget godt ut av denne evalueringen. Det er gledelig, for SNO har mange viktige og krevende oppgaver i sitt arbeid med å ivareta nasjonale miljøverdier, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide i en kommentar.

SNO tar rapporten til etterretning, men er selvfølgelig tilfreds med at den er positiv for SNO. Vi avventer imidlertid MDs initiativ til hva som skal skje videre, noe som også gjelder de forhold som rapporten peker på som utfordringene for SNO.

MD har egen pressemelding med sammendraget av rapporten her.

Hele rapporten kan lastes ned her (PDF-fil 2391Kb).

Oppdatert: 05.12.2005