Oppsynsbåten Toppskarv er døpt


Oppdatert: 11.05.2005
Oppsynsbåten Toppskarv er døpt

SNOs nye oppsynsbåt, Toppskarv, ble døpt på Tautra tirsdag 10. mai av miljøvernminister Knut Arild Hareide med fylkesmannen i Nord-Trøndelag Inger Lise Gjørv som gudmor.


Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Inger Lise Gjørv, døper her den nye oppsynsbåten. Båten fikk en miljøvennlig dåp, i og med at glasskårene fra champagneflasken ble samlet opp i en beholder. I tillegg til Gjørv ser vi fra venstre naturoppsyn og skipper Arnstein Johnsen, miljøvernminister Knut Arild Hareide, direktør i SNO Kai Erik Tørdal. Foto: Johan Arnt Nesgård.

Miljøvernministeren kom fra åpningen av Artdatabanken i Trondheim og ble kjørt i den nye båten ut til Tautra. I  miljøvernministerens tale poengterte han betydningen av båten i SNOs kystsatsning og som en prototype i fartøyprogrammet.

Som en fin ramme rundt seremonien innledet Frosta trekkspillklubb med Frostasangen og Havsörnvalsen, for så avslutningsvis å ta en fanfare.


Toppskarv vil nå gå inn i ordinær drift, med naturoppsyn på Trøndelagskysten. Foto: Jostein Sandvik

Ytterligere informasjon om Toppskarv finnes her.

Oppdatert: 11.05.2005