Nye observasjoner av rømte oppdrettsrever i sørnorske fjell


Oppdatert: 24.05.2005
Nye observasjoner av rømte oppdrettsrever i sørnorske fjell

Statens naturoppsyn har i den seinere tid fått inn flere meldinger om ”rev” i høyfjellet. De siste dagene har flere av disse meldingene vært kontrollert og de fleste viser seg å være oppdrettsrev på rømmen.

26. april 2005 – Mysuseter i Rondane (900 moh)


"Vaffelrev" som trolig har en fortid i fangenskap ved Mysuseter i Rondane 26. april 2005. Utseendemessig har individet mye til felles med en vill fjellrev. Foto: Geir Olav Slåen, NRK.
Reven som i over en uke har vært innom hyttefolk på ferie ved Gråhaugen hyttefelt i utkanten av Rondane nasjonalpark, er neppe en vill fjellrev. Nina E. Eide, Statens naturoppsyn hentet tirsdag inn ekskrementprøver fra reven som nå er sendt til Stockholm universitet for DNA analyse. Reven lignet en vill fjellrev, selv om den var litt lubben så hadde den de rette proporsjonene. Den var relativt liten i kroppen, snøhvit, og hadde flere godt synelige tegn som kunne tyde på at det var en rømt oppdrettsrev.

15. april– Sotflya i Skjåk (1300 moh)Rømt oppdrettsrev ved Sotflya i Skjåk. Foto: Esben Bø.

Esben Bø, SNO Lom og naturoppsyn Per Olav Haugen fra Skjåk, observerte midt i april en rømt oppdrettsrev på 1300 moh ved Sotflya i Sjåk. Denne reven er utvilsomt en sølvrevvariant som har sin opprinnelse fra en pelsdyrfarm. Sølvrev er en fargevariant under rødreven og den har som rødreven en svært markant profil på hodet, spiss snute og lange store og spisse ører. Den hvite haletippen knytter den umisskjennelig til rødreven. Sølvrev-fargevarianten finnes naturlig forekommende i rødrevbestanden, men i svært lave frekvenser her i Norge, og da mer over i en helt svart fargenyanse. Sølvreven er importert til Norge i forbindelse med oppdrett og den har sin opprinnelse fra Nord Amerika.

1. april 2005 – Dovrefjell – Sunndalsfjella (1200 moh)


Rømt oppdrettsrev ved Lesjøen, sentralt i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Foto: Ola Nørstebø.

”Fjellreven” som ble observert og filmet ved Lesjøen, innenfor Skamsdalen, sentralt i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i april, er en nylig rømt oppdrettsrev. Dette bekreftes av SNO på bakgrunn av videoopptak gjort av Ola Nørstebø, Lesja. Denne reven er av en fargevariant som kun finnes i oppdrett, en svært lys blårevvariant, med mørkere stålgrå bein, trolig av importert utenlandsk opprinnelse. En variant som ikke finnes naturlig i den Fennoskandinaviske fjellrevbestanden. Reven på Lesjøen har også mange andre typiske karaktertrekk som bekrefter at dette er en rømt oppdrettsrev; svært tett pels, særlig over nakken, og en unormalt lang hale som subber i bakken, og bevegelsene var generelt litt trege under forflytning.

Vi har nå også mottatt nye meldinger fra Ringebu og Nesset kommune, samt ytterligere to observasjoner i Dovrefjell-Sunndalsfjella (Åmotdalen og Kaldvelldalen) som skal sjekkes ut nærmere. 

SNO ønsker at folk melder ifra når de møter "fjellrev" i fjellet, slik at man kan få oversikt over omfanget av rømt oppdrettsrev i naturen. Rømte oppdrettsrever kan være en trussel for den opprinnelige fjellreven i høyfjellet. Nyere forskning viser at oppdrettsrev kan pare seg med vill fjellrev og dermed påvirke fjellrevbestandens genetiske sammensetning (Link).

Kontaktperson i SNO: Nina E. Eide / SNO Sunndalsøra


Tilbake til hovedside SNO

Oppdatert: 24.05.2005