170 moskus i Dovreområdet


Oppdatert: 06.05.2005

170 moskus i Dovreområdet

30.-31. mars ble den årlige tellingen av moskusbestanden i Dovreområdet gjennomført under meget gode telleforhold. Tellingen ble organisert av SNO Oppdal, og foruten personell fra SNO deltok folk fra Dovre Fjellstyre, Oppdal Bygdealmenning og Lesja Fjellstyre. Tellingen er gjennomført på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som er forvaltningsorgan for den norske moskusbestanden.

Tellingen var en strukturtelling der alle dyr ble nøyaktig alders- og kjønnsbestemt. Resultatet av tellingen ble identisk med fjorårets resultat på 170 dyr. Av disse gikk 87 dyr i Nystuguhøområdet, 14 dyr i Kollaområdet og 69 dyr i Hjerkinn skytefelt. 54 av dyrene var hanndyr (35 voksne okser) og 98 av dyrene var hunndyr (63 voksne kyr), mens 18 var fjorårskalver.

Siden 1999 har bestanden vært jevnt økende, og på et tidspunkt var det ventet at den ville være på omtrent 200 dyr i 2005. Bestanden fikk seg imidlertid en knekk ved utbrudd av virussykdommen munnskurv sommeren 2004. 15 kalver døde som følge av denne sykdommen, og totalt 29 dyr døde i løpet av året.

 

 

Oppdatert: 06.05.2005