Oppsynsbåten Toppskarv er sjøsatt!


Oppdatert: 06.05.2005
Oppsynsbåten Toppskarv er sjøsatt!

Fredag 14. januar ble SNOs nye oppsynsbåt Toppskarv sjøsatt ved Folla Maritime a/s i Flatanger. Båten bestod den første flytedyktighetstesten, og skal i løpet av uken gjennomgå en rekke tekniske og praktiske tester før den overtas av SNO. De nærmeste ukene vil bli en opplærings- og prøveperiode før den settes inn i ordinær drift i løpet av våren.Bilder fra sjøsettingen. Foto: Mikael Haagensen/Folla Maritime a/s.

Otto Okstad, med faglig bistand fra skipper Arnstein Johnsen fra SNO Namsos og Johan Kåre Gjølme fra Ryfylke Friluftsråd vil gjennomføre testingen av båten. I løpet av våren planlegges dessuten også en markering med dåp av båten i forbindelse med at den settes inn i ordinær tjeneste. Detaljer for dette vil komme senere.

Les også artikkel om sjøsettingen i Trønderavisa

Gå til: Hovedside SNO Namsos


Tilbake til hovedside SNO

Oppdatert: 06.05.2005