SNO Lierne

Regionalt rovviltansvar i Nord-Trøndelag og naturoppsyn i Indre Namdal

SNO Lierne
SNO Lierne har kontorfellesskap med nasjonalparkforvalteren og Fjellstyrene i Lierne i nasjonalparksenteret Naturporten.
© Tore Solstad

Ansatte

Tore Solstad

SolstadTore_90x120pix

994 37 770

Send e-post

Rune Moen

Moen Rune_90x120pix_edited-1

411 01 140

Send e-post

Naturoppsyn Tore Solstad er tilknyttet seksjon rovvilt og er rovviltansvarlig i Nord-Trøndelag.
Naturoppsyn Rune Moen er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna med fellingsansvar i Midt-Norge.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Lierne har regionalt rovviltansvar i Nord-Trøndelag fylke. Kontoret har dessuten oppsynsansvar for noen mindre verneområder i Indre Namdal.

Storloken i Ulendeltaet
Ulendeltaet i Sørli er et av de verneområdene SNO Lierne har tilsyn med.
© Tore Solstad


Arbeidsoppgaver

SNO Lierne har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Lierne har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter. Kontoret har videre et regionalt ansvar for feltregistreringer av fjellrev i fylket.

Adresse
Heggvollveien 6
7882 Nordli
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Rune Moen Mobil:411 01 140
  • Tore Solstad Mobil:994 37 770