Langvatnet_Naturreservat_OEB_590px

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle de over 2700 verneområdene i Norge. Veiledning og informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

Nyheter

Jakt&Fiskedagene i Elverum_EMY
Naturveiledning | 05. august

SNO på Jakt- og fiskedagene

Fjellrev ved fôringsautomat i Nord-Trøndelag. Bildet er tatt av et viltkamera,
Fjellrev | 16. juli

Meld fra om fjellrev i sommer

Nyhetsarkiv