Breheimen NP Reinsbukk OAN_6302

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet og miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle de over 2700 verneområdene i Norge. Veiledning og informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

Nyheter

Skadedokumentasjon_400-300px
Rovviltskader | 20. august

Færre påviste rovviltskader

Garnbeslag_Buefjorden_Tore Gundersen_SNO_630px
Laksefiske | 07. august

Stort drivgarnbeslag på Buefjorden

Nyhetsarkiv