Moskus på Dovrefjell

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle de over 2800 verneområdene i Norge. Veiledning og informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

Nyheter

Seriebilde_630edt
Naturoppsyn | 21. desember

Villmarkas voktere

Hvem bor i elva di_4 språk
Naturveiledning | 04. september

Lær om livet i elva på fire språk

Nyhetsarkiv