SNO Bruvoll

Naturoppsyn og regionalt rovviltansvar i Østfold, Oslo og Akershus

Bruvoll kontor_630px
SNO Bruvoll har kontor på gamle Holt barnehage på Bruvoll i Nord-Odal.
© Jan H. Wilberg

Ansatte

Jan Huseklepp Wilberg

Wilberg Jan_90x120pix_edited-1

916 74 730

62 97 18 83

Send e-post

Naturoppsyn Jan H. Wilberg er tilknytta seksjon rovvilt.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret på Bruvoll arbeider med naturoppsyn i Akershus og enkelte verneområder sør i Hedmark og sør i Oppland, og har koordineringsansvar for SNO sitt overvåkingsarbeid på ulv i revirområdene i Norge. 

Arbeidsoppgaver

SNO Bruvoll har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings og dokumentasjonsarbeid.

SNO Bruvoll har en særlig oppgave i forhold til koordinering av overvåkingsarbeidet på Ulv i Norge. Dette omfatter arbeid med bestandsregistrering av ulv i sporingssesongen, kvalitetssikring og rapportering av dataene inn i Rovbase, samt kontakt mot eksterne samarbeidspartnere som Rovdata, svenske Län og Høyskolen i Innlandet.

Adresse
Gamle Holt Barnehage
2123 Bruvoll
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Jan Huseklepp Wilberg Mobil:916 74 730