SNO Bodø

Naturoppsyn i kystområden i midtre- og nordre del av Nordland.

SNO Bodø_Deyfushammeren_GHO_630px
SNO Bodø har kontor i Dreyfushammern 10.
© Geir Håkon Olsen

Ansatte

Geir Håkon Olsen

Olsen Geir Håkon_90x120pix

900 61 033

Send e-post

Naturoppsyn Geir Håkon Olsen er tilknyttet seksjon tilsyn kyst og har tilsyn med verneområdene i kystområdet av Salten, Lofoten og Vesterålen.

Oppsynsområdet

SNO Bodø har ansvar for naturoppsyn i kystsonen i Salten, Lofoten og Vesterålen.

Gofjordbotn NR Foto GHO SNO Bodø 2015_630px
Godfjordbotn naturreservat, Sortland kommune, er et av de 81 verneområdene SNO Bodø har ansvaret for. Foto: Geir Håkon Olsen.

Arbeidsoppgaver

SNO Bodø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven og Småbåtloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Bodø har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i verneområder i kystsonen samt kystoppsyn i Nordland. Totalt har kontoret ansvar for 81 verneområder hvorav ni Ramsarområder og en nasjonalpark (Sjunkthatten). Ramsarområdene er våtmarksområder av internasjonal betydning og får særlig  oppmerksomhet. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

SNO Bodø løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp, som løser oppgaver knyttet til oppsyn i enkelte verneområder i regionen.

Adresse
Dreyfushammaren 10, Nedre Rønvik
8083 Bodø
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Geir Håkon Olsen Mobil:900 61 033