Årsrapport 2014


Innhold

 

 Forord

  3

 Villreinjaktoppsyn i Norge

  4

Lakseoppsynet i 2014

  8

Digital overvåking av kongeørnreir                                 

10
Forvaltning og oppsyn i Folgefonna nasjonalpark 14
Tiltak i Fiskumvannet naturreservat 16
Restaureringstiltak av våtmark i Vestfold 20
Laksedager i Finnmark 24
Barnas naturoppsyn - et undervisningsopplegg 28
Sør-Georgia uten rein 32
SNO i Myanmar 36

Året rundt som regionalt rovviltansvarlig

40
Tjenestehund i SNO 44
Skjærgårdstjenesten en viktig samarbeidspartner for SNO 46
HMS i fokus 48

 SNO i 2014

52

Oppdatert: 17.04.2015

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867