SNO Åndalsnes

Naturoppsyn i Reinheimen nasjonalpark

Ansatte

Thomas Rødstøl

Rødstøl Thomas_90x120pix

915 47 617

Send e-post

Naturoppsyn Thomas Rødstøl er tilknyttet seksjon tilsyn innland med særlig ansvar for Reinheimen nasjonalpark.

Oppsynsområde

SNO Åndalsnes har hovedsakelig ansvar for naturoppsyn i Reinheimen nasjonalpark med 6 tilgrensende landskapsvernområder. Kontoret har i tillegg ansvar for naturoppsyn i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde og flere mindre naturreservat.

Arbeidsoppgaver

SNO Åndalsnes har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til naturoppsyn i Reinheimen nasjonalpark med 6 tilgrensende verneområder, Gerianger-Herdalen landskapsvernområde og en del mindre verneområder i regionen. Verneområdene omfatter et samlet areal på 3116 kvadratkilometer fordelt på en nasjonalpark, sju landskapsvernområder, fjorten naturreservater og ett plantefredningsområde.

Adresse
Norsk Tindesenter, Havnegata 2
6300 Åndalsnes
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Thomas Rødstøl Mobil:915 47 617